NeurologiNEUROLOGI

NEUROLOGENS SPECIALE
Som specialist i neurologi er jeg uddannet til at undersøge og diagnosticere samt behandle og rådgive om medfødte og erhvervede sygdomme i hjerne, rygmarv, nerverødder og muskler.

Mange neurologiske sygdomme kræver regelmæssig lægelig opfølgning med henblik på optimal behandling, genoptræning og sociale foranstaltninger.

HYPPIGE NEUROLOGISKE SYGDOMME
Der er talrige neurologiske sygdomme, men de hyppigste er:
Hovedpine og migræne, epilepsi, slagtilfælde, hjerne- og nerveskader, hukommelses-defekter, parkinson, bevægeforstyrrelser, sclerose, neuropati, kræftsygdomme og betændelses-tilstande i nervesystemet.

HVORDAN STILLER NEUROLOGEN DIAGNOSER
Udgangspunktet for korrekt diagnose er en god beskrivelse af symptomerne samt grundig neurologisk undersøgelse.

Supplerende undersøgelser er ofte nødvendige, herunder benyttes blodprøver, rygmarvsvæskeundersøgelse, billeddannende undersøgelse (fx. CT-, MR- eller ultralydsundersøgelse) og neurofysiologiske undersøgelser (fx EEG; hjernesvingninge-undersøgelse), ENG og EMG (nervelednings- og muskelfunktions-undersøgelse) til at be- eller afkræfte mistanke om neurologisk sygdom.

Selv om en undersøgelse ikke altid fører til en diagnose, kan man ofte udelukke alvorlige tilstande. I de fleste tilfælde kan der iværksættes et behandlingsprogram.