HVIS DU VIL KLAGE


Som patient kan du klage over behandling i det offentlige sundhedsvæsen, herunder behandling hos speciallægen. Patientombuddet er den instans, der behandler klagerne.

Du kan klage til Patientombuddet over sundhedsfaglig behandling, og du kan klage, hvis du mener, at du som patient har fået tilsidesat dine rettigheder.

Hvis du vil klage, skal du udfylde et klageskema. Det kan gøres digitalt på hjemmesiden Patientombuddet.dk, idet du skal logge ind med NemID. Den fællesoffentlige portal, Borger.dk, vejleder ligeledes i patientklager og linker over til det relevante skema.

Du kan også klage ved at sende et udfyldt skema med posten. Skemaet kan downloades på Patientombuddets hjemmeside, det skal udfyldes på pc eller i hånden samt skrives under, inden det sendes.

Her er Patientombuddets kontaktdata:
Patientombuddet
Finsensvej 15
2000 Frederiksberg
Telefon 72 28 66 00
Mail pob@patientombuddet.dk

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal klage, kan du altid henvende dig til Patientombuddet.